Program Kurulları

                                        SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU                                  

S.NO

PROGRAM ADI

PROGRAM KURULU ÜYESİ

1

Sosyal Güvenlik

Yrd. Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ

2

Adalet

Öğr. Gör. M. Sercan ERCAN

3

İşletme Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZCALIK

4

Yerel Yönetimler

Öğr. Gör. Gülistan BAŞÇI

5

Pazarlama

Öğr. Gör. Alper Bora DEMİREL

6

Medya ve İletişim

Öğr. Gör. Ali AŞIR

7

Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Öğr. Gör. Kevser BURAN

8

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Recep ÇAKAR

9

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör. Ahmet AKNAR

10

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Ömer Faruk KARAKAŞ

11

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. Doğan DEMİRCİ

                                        TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU                                  

S.NO

PROGRAM ADI

PROGRAM KURULU ÜYESİ

1

İnşaat Teknolojisi Programı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan KIVRAK

2

Yapı Denetimi Programı

Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

3

Geleneksel El Sanatları Programı

Öğr. Gör. Tuncer ACAR

4

Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğr. Gör. Mehmet Akif BÜLBÜL

5

Elektrik Programı

Yrd. Doç. Dr. Seyfi ŞEVİK

6

Elektronik Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Hüsnü YALDUZ

7

Harita ve Kadastro Programı

Yrd. Doç. Dr. Veli İLÇİ

8

Makine Programı

Öğr. Gör. Özgür ÖZDİLLİ

9

Mekatronik Programı

Öğr. Gör. Hüsnü YALDUZ

10

Moda Tasarımı Programı

Öğr. Gör. Hacer YÜCEL

11

Otomotiv Teknolojisi Programı

Yrd. Doç. Dr. Esra DAMAR

12

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yrd. Doç. Dr. Berna GÜR

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum