Koordinatör'den

                                                                                                                                                                                                             

            Değerli sektör temsilcileri ve kıymetli öğrencilerimiz,

 

Mesleki eğitimde yeni konsept bizzat işyerinde, iş başında pratik uygulamalar yaparak öğrenme süreçlerini kapsamaktadır. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 kalkınma vizyonu teorik bilgilerini beceriye dönüştürebilen, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap, sorunlarına çözüm üretebilen yeni bir mesleki eğitim anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda hareket eden üniversitemizde de Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) kurularak 3+1 İşyeri Uygulamaları Sistemine geçilmiştir. Bu sistem üniversite, öğrenci, iş dünyası ve toplum açısından pek çok faydayı içinde barındırmaktadır.

3+1 Eğitim Modelinin Üniversiteye Başlıca Faydaları;

• Mezun olan öğrenciler daha kolay ve daha iyi şartlarda iş bulabilecektir.  Bu sayede Hitit Üniversitesi en çok tercih edilen üniversitelerden biri haline gelecektir.

• Üniversite ve iş dünyası arasındaki koordinasyon ve iş birliği artarak devam edecektir.

• İş dünyasında yaşanan sorunlar yerinde gözlemlenecektir.

• Üniversite ve iş dünyası arasındaki Ar-Ge faaliyetleri artacaktır.

• Üniversite, özel sektörün yenilikçi ve dinamik yapısı doğrultusunda hareket kabiliyeti kazanacak ve yeniliklere açık bir hale gelecektir.

• Üniversitenin eğitim müfredatı iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyuldukça güncellenecektir.

3+1 Eğitim Modelinin Öğrencilerimize Başlıca Faydaları;

• Öğrenci edindiği teorik bilgileri pratik ile birleştirerek uygulama becerisine sahip olacaktır.

• Öğrencinin sorumluluk duygusu artacaktır.

• Öğrenci kendini tanıyacak ve yeteneklerinin farkına varacaktır.

• Öğrenci takım çalışması yapabilme yeteneğini kazanacaktır.

• Öğrencinin özgüveni gelişecektir.

• Öğrenci kazandığı uygulama becerisi sayesinde mezuniyet sonrası daha kolay ve daha iyi imkânlarda iş bulabilecektir.

• Öğrencinin geleceği ile ilgili planlarını daha gerçekçi bir şekilde yapmasına fayda sağlayacaktır.

• Öğrenci iş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve uyum kabiliyeti kazanacaktır.

• Öğrenci katma değer üretmenin ve kendi parasını kazanmanın hazzını yaşayacaktır.

3+1 Eğitim Modelinin İş Dünyasına Başlıca Faydaları;

• İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve uygulama becerisine sahip meslek elemanları yetiştirilecektir.

• Üniversite ile iş dünyası arasında koordinasyon, bilgi ve beceri paylaşımı artacaktır.

• İş dünyası kendisine uyum sağlayabilecek öğrencileri tespit edecek daha üretken ve daha verimli bir personel istihdamı sağlamış olacaktır.

• İş dünyası, ihtiyaç duyduğu elemanların işe başlama ve adaptasyon sürecinde harcadığı zamanı ve ekonomik kaybı minimize edecektir.

• Üniversite - iş dünyası iş birliği sayesinde işletmelerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma düzeyini artıracaktır.

 

3+1 Eğitim Modelinin Topluma Başlıca Faydaları;

• Üniversite, iş dünyası ve toplumun işbirliği içinde hareket etmesi ile ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azalacaktır.

• Mesleki donanıma sahip olarak mezun olan gençlerin iş bulma, aile kurma, toplumsal yaşama katılma süreçleri hem daha hızlanacak hem de daha sağlıklı bir hal alacaktır.

• Ailelerin çocukları ile ilgili gelecek kaygıları azalacaktır.

• Toplum, reel sektör ve üniversite işbirliği sağlanmış olacaktır.

• Çocukları nitelikli olarak yetişen ailelerin kendine güveni artacaktır.

 

Anlaşılacağı üzere ülkemizin gereksinimi olan kaliteli meslek eğitimi almış, sorumluluk ve özgüven sahibi, üretken ve yetkin, nitelikli bireylerin yetişmesinde İşyeri Uygulamaları Eğitim Modeli lokomotif görevi görecektir. Böylece ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmiş olacaktır.  

 

Saygı ve selamlarımla…

 

Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Işık

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koordinatör

.

 

 


Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum