Meyok Koordinatörü


                                                  

                                                                                        Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya IŞIK

                                                     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meyok Koordinatörü

Zekeriya IŞIK, 1977’DE Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Kırıkkale Üniversitesi’nde aldıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Tarih anabilim Dalı, Yakınçağ alanında “Osmanlı Toplumunda Devlet-Tarikat İlişkileri” konulu tez çalışması ile doktor unvanını kazandı. 1999-2012 yıllarında muhtelif özel eğitim kurumlarında öğretmenlik, kurucu müdürlük ve yöneticilik yaptı. “ŞEYHLER ve ŞAHLAR (Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri)” ve “DEVLET ve TARİKAT (Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İdeolojik ve Sosyolojik Zemini)” , TEKKEDEKİ İKTİDAR (Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplumsal Alanda İktidar Mücadelesi), ZAMAN AYARLI KAOS (15 Temmuz Sonrasında Türk Toplumunun Dini Gruplara ve Gruplaşma Olgusuna Bakışı) adlı eserleri kaleme aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış çok sayıda makalesi bulunan Işık; Osmanlı Toplumunda Din, Osmanlı’da Din-Devlet-Tarikat İlişkileri, Modernleşme Sürecinde Dini Zümrelerin Değişim ve Dönüşümleri, Bektaşilik ve Aleviliğin Gelişim Süreçleri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olup, 10.01.2018 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir. Aktif olarak sivil toplum çalışmalarında da yer alan Işık, evli ve iki çocuk babasıdır.        

Koordinatörlük

Adı Soyadı : ZEKERİYA IŞIK
Ünvan : Doç. Dr.
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
E-posta : zekeriyaisikhitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/zekeriyaisik
Telefon : 1641

Adı Soyadı : GÜNGÖR KARAKAŞ
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta : gungorkarakashitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/gungorkarakas
Telefon : 3652

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum